Giraffe

Інтернет та рішення

Перелік документів, необхідних для контрактного підключення

Для укладення Договору Абонент  надає Оператору про себе необхідні відомості та копії наступних документів:
 

Юридичні особи – резиденти:

•    свідоцтво про державну реєстрацію;
•    свідоцтво про реєстрацію як платника податку на додану вартість (за наявності);
•    свідоцтво про реєстрацію як платника єдиного податку (за наявності);
•    довідка про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);
•    довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
•    документ, що підтверджує повноваження особи на укладення Договору (витяг зі статуту юридичної особи тощо);
•    відомості про банківські реквізити;
•    відомості про  місце реєстрації та фактичне місцезнаходження (поштову адресу);
•    відомості про контактну особу та контактний номер телефону в Україні.

Якщо Договір укладається філією або представництвом, то також надається витяг із Положення про філію/представництво, в якому передбачено право цього структурного підрозділу на укладення договору про надання телекомунікаційних послуг або довіреність із повноваженнями посадової особи філії/представництва на укладення договору про надання телекомунікаційних послуг.


Юридичні особи – нерезиденти:

•    Договір з іноземними юридичними особами може укладатися лише тільки при наявності у них в Україні офіційного представництва. Перелік необхідних документів той, що визначений для юридичних осіб-резидентів.

Документи повинні бути засвідчені печаткою юридично особи та містити надпис «Копія вірна», П.І.Б., підпис керівника (довіреної особи). Також можуть використовуватися нотаріально засвідчені  копії документів.
Договір та відповідні документи з боку юридичної особи повинні бути підписані керівником юридичної особи й скріплені печаткою. Якщо документи надаються не керівником, необхідна наявність довіреності на укладення Договору та представлення інтересів юридичної особи перед Оператором та паспорт довіреної особи.
Для отримання Абонентського обладнання, сплаченого за безготівковим розрахунком, необхідно надати довіреність встановленого законодавством зразку та паспорт довіреної особи.

Фізичні особи – резиденти:

•    чинний паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію особи в Україні;
•    відомості про своє місце проживання (поштову адресу);
•    відомості про контактний телефон в Україні;
•    довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Фізичні особи – нерезиденти:

•    чинний паспорт громадянина іноземної держави з відміткою про реєстрацію в пункті пропуску через державний кордон України, а для особи без громадянства – документ, що посвідчує особу. Паспорт повинен містити відповідну візу та штамп реєстрації іноземця на території України (із зазначенням адреси);
•    відомості про місце проживання (поштову адресу) в Україні на постійній або тимчасовій основі;
•    відомості про контактний телефон в Україні;
•    довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).