Giraffe

Інтернет та рішення

Тарифні правила

Передплачена форма підключення (підключення без контракту)

АКТИВАЦІЯ

Абоненти передплаченої форми підключення активуються в тарифному плані «Активний». Протягом тестового періоду є можливість безкоштовної зміни тарифного плану на будь-який інший, запропонований оператором на день зміни. Для безкоштовної зміни тарифного плану необхідно зателефонувати до контакт-центру по номеру 0 800 606080 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) або 044 5037272 (платно, згідно тарифів оператора).

ТЕСТУВАННЯ

Абоненти передплаченої форми підключення після активації будуть мати тестовий доступ до мережі Інтернет до кінця наступної доби. Тестовий доступ буде скасовано у випадку зарахування коштів на рахунок до активації послуг.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Після закінчення тестового періоду для отримання доступу до мережі Інтернет, абонент має поповнити свій особовий рахунок на суму вартості тарифного плану. У випадку не надходження грошей на особовий рахунок абонента до 23:59:59 наступної доби, надання доступ до мережі Інтернет  буде призупинено до поповнення особового рахунку на суму рівну або більшу вартості тарифного плану.

Абонент може оплатити цю суму будь-яким зручним способом (див. «Де заплатити»).

ТАРИФІКАЦІЯ

Розрахунковий період складає 30 календарних днів. В перший день розрахункового періоду з особового рахунку абонента автоматично знімається повна вартість тарифного плану та надається доступ до мережі Інтернет на 30 календарних днів. Якщо сума коштів, яка знаходиться на особовому рахунку абонента на початок  наступного розрахункового періоду, менше розміру вартості тарифного плану, надання доступу до мережі Інтернет буде призупинено до поповнення особового рахунку на  суму, достатню для повного покриття передбаченої вартості тарифного плану.

Поновлення доступу до мережі Інтернет після призупинення відбувається після фактичного зарахування коштів, достатніх для попередньої оплати за наступний розрахунковий період.

ЗМІНА ТАРИФНОГО ПЛАНУ

Абонент може самостійно змінити свій тарифний план на будь-який інший, запропонований оператором на день зміни. Зміни тарифного плану відбуваються наступним чином: перехід на тарифний план з більшою вартістю відбувається безкоштовно, зміна на тарифний план з меншою вартістю  - коштує 20 грн. (з ПДВ).

Для зміни тарифного плану, абонент повинен заповнити відповідну заявку через персональний кабінет (систему самообслуговування), що доступний на офіційному сайті оператора.

При зміні тарифного плану автоматично відбувається перерахунок: залишок коштів пропорційно до залишку календарних днів поточного періоду дії тарифного плану повертається на рахунок абонента, а нова вартість обраного тарифного плану буде нарахована за повний період дії нового тарифного плану. Тому перед зміною тарифного плану у абонента на особовому рахунку  має бути сума достатня для оплати повної вартості обраного тарифного плану та вартості зміни тарифного плану.

Контрактна форма підключення

АКТИВАЦІЯ

Абоненти контрактної форми підключення активуються в обраному тарифному плані.

ТЕСТУВАННЯ

Абоненти контрактної форми підключення після активації будуть мати 1 день  для оплати рахунку на підключення та тестування можливостей WiMAX.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

При укладенні договору продавець надає абоненту рахунок для оплати доступу до мережі Інтернет(вартість тарифного плану за поточний місяць, яка розрахована пропорційно залишку днів до кінця поточного місяця). Рахунок необхідно оплатити до 23:59:59 наступної доби будь-яким зручним способом (див. «Де заплатити»).У випадку не надходження грошей на особовий рахунок абонента до 23:59:59 наступної після підключення доби, надання послуг буде призупинено до оплати рахунку.

ТАРИФІКАЦІЯ

Розрахунковим періодом є календарний місяць. Першого числа кожного місяця з особового рахунку абонента автоматично знімається повна вартість обраного тарифного плану та надається доступ до мережі Інтернет на один календарний місяць. Абонент має здійснити оплату за календарний місяць не пізніше першого числа.  Якщо сума коштів, яка знаходиться на особовому рахунку абонента о 23:59:59 першого числа кожного розрахункового місяця, менше розміру вартості тарифного плану, надання доступу до мережі Інтернет буде призупинене до поповнення особового рахунку на суму, достатню для повного покриття передбаченої вартості тарифного плану.

Поновлення доступу до мережі Інтернет після призупинення відбувається після фактичного зарахування коштів, достатніх для сплати заборгованості та попередньої оплати за наступний розрахунковий період.

ЗМІНА ТАРИФНОГО ПЛАНУ

Після активації абонент самостійно може змінити свій тарифний план на будь-який інший, запропонований оператором на день зміни. Зміни тарифного плану відбуваються наступним чином: перехід на тарифний план з більшою вартістю відбувається безкоштовно, зміна на тарифний план з меншою вартістю - коштує 20 грн. (з ПДВ).

Для зміни тарифного плану, абонент повинен заповнити відповідну заявку через персональний кабінет (систему самообслуговування), що доступний на офіційному сайті оператора.

При зміні тарифного плану автоматично відбуваєтьсяперерахунок: залишок коштів пропорційно до залишку календарних днів поточного місяця повертається на рахунок абонента, нова абонентська плата, відповідного до обраного  нового тарифного плану, буде нарахована пропорційно до залишку календарних днів поточного місяця. Тому перед зміною тарифного плану у абонента на особовому рахунку  має бути сума достатня для оплати вартості обраного тарифного плану до кінця розрахункового періоду та вартості зміни тарифного плану.

ПРІОРИТЕТИ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ (ДЛЯ ВСІХ ФОРМ ПІДКЛЮЧЕННЯ)

Відповідно до положень «Правил користування телекомунікаційними послугами ТОВ «Інтелектуальні комунікації», Оператор має право змінити пріоритет доступу Абонента до мережі - до «середнього» або «низького», якщо об’єм даних, що були завантажені або передані Абонентом протягом 2 годин, 2 діб чи 7 діб дорівнював або був більшим за вказані у таблиці:

Тариф Назва тарифного плану  у персон-му кабінеті Абонента Об’єм* даних, що використав Абонент протягом 2-х годин, Мб Об’єм* даних, що використав Абонент протягом 2 діб, Мб Об’єм* даних, що використав Абонент протягом 7 діб, Мб
«Максимальний» MAX 3 000 6 000 12 000 18 000 48 000
«Необмежений» UNLIMIT 3 000 6 000 12 000 18 000 48 000
«Активний» ACTIVE 3 000 6 000 12 000 18 000 48 000
«Бізнес-Активний» BACTIVE 6 000 18 000 36 000 48 000 144 000
«Бізнес-Максимальний» BUNLIMIT 6 000 18 000 36 000 48 000 144 000
«Бізнес-Необмежений» BUNLIMIT 6 000 18 000 36 000 48 000 144 000
Пріоритет доступу Абонента до мережі   Середній пріоритет доступу – швидкість не обмежується, але пріоритет доступу до мережі – нижчий, ніж у користувачів, що спожили меншу кількість трафіку Середній пріоритет доступу – швидкість не обмежується, але пріоритет доступу до мережі – нижчий, ніж у користувачів, що спожили меншу кількість трафіку Низький пріоритет – пріоритет доступу до мережі – нижчий, ніж у звичайного користувача, швидкість обмежується до 1/0,256 Мбит/с – переведення в цей профіль відбувається тільки на завантажених базових станціях мережі Середній пріоритет доступу – швидкість не обмежується, але пріоритет доступу до мережі – нижчий, ніж у користувачів, що спожили меншу кількість трафіку Низький пріоритет – пріоритет доступу до мережі – нижчий, ніж у звичайного користувача, швидкість обмежується до 1/0,256 Мбит/с – переведення в цей профіль відбувається тільки на завантажених базових станціях мережі

* Враховується як вхідний, так і вихідний трафік.

 
Повернення Абонента в статус користувача з вищим пріоритетом доступу до мережі відбувається протягом 12 годин, якщо об'єм даних, який передав або завантажив Абонент протягом наступних 2 годин, 2 діб чи 7 діб, менше вказаних у таблиці вище.